Tescil işlemlerinde istenilen belgeler - Yeni kayit 
1. Aracın Faturası ve Teknik Belgesi
2. C.K.F. Maliye kaydı
3. İthal araç ise Karayolları tespiti
4. Sigorta Poliçesi

Devir
1. Noter Satışı 
2. N.V.V. Dairesi borcu yoktur kaydı
3. Sigorta Poliçesi
4. Şahıs kendi işlerini yürütmüyorsa vekalet

Sürücü belgesi müracaatinda istenen belgele

Yeni Kayit
1. Sürücü Belgesi Müracaat Formu
2. Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Müracaat Formu
3. Maliye Harcı
4. Sabıka Kaydı 
5. Sağlık Raporu
6. Öğrenim Belgesi 
7. Sertifika 
8. TR-S-F1 Formu
9. Kişi Bildirim Formu (Erkek Adaylara askerlik için)
10. Sürücü Belgesi Kartı
11. Kan Grubu
12. İkametgah İlmuhaberi

Kayip
İlk sürücü belgesini İlk aldığınız yere başvuru;
1. Şahsın kendisi
2. Kayıp Zayi Dilekçesi 8Eğer aldığımız yere gidemiyor isek)
3. 2 adet fotoğraf 
4. Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)
5. Kan grubu kartı
6. Muhtardan Örnek (5) formu