YERLEŞİM VE NÜFUS DURUMU         
 
İlçemiz 220 km. uzaklıkta bulunan Konya İline bağlı olup, toplam 13 mahallesi bulunan 625 km2 yüzölçümlü bir yerleşim birimidir.   İlçe merkezi Bahçelievler Mahallesi, Yeni Mahalle, Fatih Mahallesi ve Selçuk Mahallesi olmak üzere dört mahalleden oluşmaktadır. İlçe merkezinin nüfusu 4.750, 22 Ekim 2000 nüfus sayımına göre toplam İlçe nüfusu 15.360 kişidir. Yıllık nüfus artışı % 2 olup km2 ye 24 nüfus düşmektedir. Nüfusun % 5'i Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde işçi olarak çalışmaktadır.       
 
SOSYAL YAŞAM 
 
a) Okur - Yazarların sayısı %90'dır 
b) Çevrenin okuma öğrenme eğitimi: özellikle kız çocuklarına beşinci sınıftan sonra okutmuyorlardı yavaş yavaş kız ve erkek çocukların diğer okullarda okutma isteği artmaktadır 
c) Haberleşme telefonla yapılmaktadır. 
d) İhtiyacı karşılayacak kütüphane bulunmamaktadır 
e) Açılan kurslar: biçki dikiş nakış için pratik kız sanat okulu 
f) İlçede 3 cami ve her camide de imam vardır ilçe halkı dinine oldukça bağlıdır 
g) Konuşulan dil Türkçedir 
h) İlçenin Ankara Eskişehir gibi büyük yerleşim yerlerine yakın olması ulaşımın buralarda kolaylıkla yapılması ilçede okuma ve yazmaya, yüksek tahsile ilgi ilçenin sosyal yaşayışını etkilemektedir 
ı) İlçe halkı örf ve adetlerine oldukça bağlıdır. Yeniliklere karşı ilgisiz kalmazlar 
i) İlçede 3 ekmek fırını 3 kasap dükkânı 3 eczane 20 bakkal dükkânı 2 internet kafe ve bir bilgisayar firması 16 dükkânlı bir sanayi sitesi sağlık ocağı PTT binası jandarma karakolu ile polis karakolu 3 ilköğretim okulu 1 lise 1 ziraat bankası ve belediye binası ile adliye sarayı bulunmaktadır 
j) Çevresindeki yerleşim yerlerine asfalt yollarla bağlı olması ulaşımı ve ekonomiyi kolaylaştırmaktadır.
k) İlçede siyasal örgütlenme bulunmaktadır 
 
İlçenin Ankara Eskişehir gibi yerleşim yerlerine yakınlıkları ve buralara ulaşım kolaylığı Avrupa'ya giden işçilerin fazlalığı ilçede okuma ve yüksek tahsile ilgi ilçenin sosyal yönünü etkilemektedir ilçe asfalt yolda 28 km Yunak'a bağlıdır.    
 
Elektrik 1972 yılını eylül ayında, içme suyu 1968 yılında gelmiştir.1963 yılında sulama kanalları yapılmış sanayi 1964 yılında kurulmuş pancar ekimi ise 1973 yılında başlamıştır. İlçede 1964 yılından bu yana pazar kurulmaktadır. Belediyenin mal varlığı 1988 de bir milyar TL kadardır belediye kuruluşundan buyana şu hizmetleri yapmıştır. Yol su sanayi sitesi elektrik spor sahası lojman otel binası adliye sarayı dükkânlar ve belediye binası. Kasaba 1990 yılının 20 Mayıs günü ilçe oldu 1993 yılı ekim kasım aralık aylarında yollar asfaltlandı, kaldırımlar park eğlenme tesisleri göletler ağaçlandırma vb yapılarak kent görünümünü aldı. 21 Ekim 1990 nüfus sayımına göre merkez 4800 nüfusa ulaştı 1990 Kasım ayı içinde ilçe otomatik telefona geçmiştir.   

KÜLTÜR           
 
Sosyal yönden ilçe halkı köy yaşantısıyla şehir yaşantısı arasında geçiş safhasındadır. Konutlaşmada bu durum özellikle dikkat çekmektedir. İlçe nüfusunun % 30'a yakını Trabzon, Afyon, Emirdağ ve Konya Doğanhisar gibi yerleşim birimlerinden gelen ailelerle karışık bir toplum oluşturmaktadır. İlçe nüfusunun tamamı Türk ve Müslüman’dır. Çoğunluğu Hanefi Mezhebinden olmakla, Şafi Mezhebinden de mevcuttur.   
 
İlçe Merkezi başta olmak üzere Küçükhasan Kasabası ve İshakuşağı Köyünde Avrupa ülkelerinde çalışanların sayıları fazla olup, yetişen gençleri iş sahibi yapmak için akraba evlilikleri olmaktadır.        
 
Avrupa'da çalışan işçilerin ilçeye fazla bir yatırım yaptıkları söylenemez, gayrimenkul satın almak gibi uzun vadeli yatırımlar yapılmakta olup, çoğunlukla Eskişehir, Polatlı ve Akşehir gibi büyük şehirlere yatırım yapıldığı görülmektedir.   

EKONOMİ           
 
İlçe merkezi ve köyleri genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraştığından İlçe ekonomisi ile geçim kaynağı tarıma dayalıdır fakat Son zamanlarda meraların azalması nedeniyle ise hayvancılık olumsuz yönde etkilenmiştir. Genel arazi varlığı 51.363 Hektar olup, kullanılan tarım arazisi 41.813 hektardır. Bunun yaklaşık 16.000 hektarı sulanabilir durumdadır. Üretim hububat ve pancar ağırlıklıdır. Haftanın Cuma günleri kurulan açık Pazar yörenin kalabalık pazarlarındandır. İlçemizde bir adet Ziraat Bankası mevcut ve 2 de kuyumcu bulunmakta, döviz bürosu bulunmamaktadır, kıymetli evrak borsacılığı yapan kurum veya kuruluş yoktur. İlçemizde hayvan pazarı belediye hayvan pazarında toplanır, yaklaşık olarak aylık 500 küçükbaş, 15 tane de büyükbaş hayvan alınır satılır. İlçemizde faal olmayan bir adet un fabrikası bulunmakta ve yem fabrikası bulunmamaktadır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofis Ajans Müdürlüğü mevcuttur. İlçe merkezinde Mevlana Bulvarı Yunak yolu üzerinde Meşe Petrol ve Özüdoğru petrol, Sivrihisar yolu üzerinde Ünal petrol, Fatih Sultan Mehmet bulvarı Emirdağ yolu üzeri Kökten petrol, Zambur sokak üzerinde de Ulusoy petrol pompa istasyonları bulunmaktadır.   
 
İlçede zirai aletlerin yaygın olarak kullanılması, zirai alet yapım ve tamiratına dayalı küçük sanayi doğurmuştur. İlçede küçük çapta tarım alet ve makineleri üreten bir sanayi kuruluşu mevcuttur.