Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN VE BU KANUNUN UYGULANMASI

Bu Kanundan yararlanmak isteyen kişilerde aranacak şartlar :

YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN GEREKLİ BELGE VE ŞARTLAR :

 • Kanundan yararlanmak isteyen kişinin İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlıklara bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

 • 65 yaşını doldurmuş olmak.

 • Bu Kanunda ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelik ve Genelgelerle belirlenen aylık limitin (TL) üzerinde bir gelire sahip olmamak. Bu gelir şu an için 1500 gösterge rakamının Memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen tutardır.

 • Muhtaçlık Belgesi (İlgili şahıs İl'de ikamet ediyorsa İl İdare Kurulu, İlçede ikamet ediyorsa İlçe İdare Kurulu tarafından adı geçen hakkında yapılacak gelir ve sosyal güvenlik tahkikatı sonucunda 5434 sayılı Kanunun 108. maddesindeki esaslar dikkate alınarak verilir. )

 • (3) adet belgelik fotoğraf.

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 • Muhtardan alınacak ikametgah belgesi (İlgili Malmüdürlüğünce matbu olarak şahsa verilir.)

   

 • MALULLÜK VEYA SAKATLIK AYLIĞI İÇİN GEREKLİ BELGE VE ŞARTLAR :
   

 • Kanundan yararlanmak isteyen kişinin İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlıklara bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

 • 2022 sayılı Kanuna göre çalışma gücünün % 40'ını kaybetmiş olanlar SAKAT, % 70'ini kaybetmiş olanlar MALUL sayılır. Ancak bu durumda olan kişiler sakatlık veya malullük derecesini Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak "SAĞLIK KURULU RAPORU" ile belgelemek zorundadırlar.

 • Bu Kanunda ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelik ve Genelgelerle belirlenen aylık limitin (TL) üzerinde bir gelire sahip olmamak. Bu gelir şu an için 1550 gösterge rakamının Memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen tutardır.

 • (3) adet belgelik fotoğraf.

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 • Muhtardan alınacak ikametgah belgesi (İlgili Malmüdürlüğünce matbu olarak şahsa verilir.)